Maart –September 2008

Monitoring Broedvogels op de Maasvlakte, met speciale aandacht voor "meeuwenproblematiek" voor havenbedrijf Rotterdam.

Februari 2008

Laagwatertellingen van foeragerende steltlopers in het kader van een verwijderingproef voor Japanse Oester in de Oosterschelde.

Januari 2008

Opstellen maatregelenplan voor het beheer van de Inlaag 2005 voor Natuurmonumenten.

2007-2008

Onderzoek naar biodiversiteit in natuurvriendelijke oever langs rijkskanalen voor DWW rijkswaterstaat.

November-December 2007

Laagwatertellingen van foeragerende steltlopers in het kader van een zandsuppletie op de Roggen- en Galgeplaat in de Oosterschelde.

2006

Natuurtoets woonwijk Mannee. Opdrachtgever: gemeente Goes.

2005-2006

Onderzoek naar de natuurwaarden in het plangebied voor de Westerschelde Container Terminal.