Rienk Geene is een echte generalist. Als zodanig is hij betrokken bij veel projecten op het gebied van ecologie en natuurherstel. Zijn belangstelling voor planten, dieren en water begon al tijdens zijn kinderjaren, wat spoedig leidde tot het lidmaatschap van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) waar hij zijn eerste bestuurlijke ervaringen opdeed. In 1989 behaalde hij een HBO-diploma biologie en aardrijkskunde. In 1993 maakte hij zijn studie biologie af met als specialisatie aquatische-ecologie. Sindsdien is hij geïnteresseerd gebleven in de vele onderwerpen van de biologie en geografie hetgeen weerspiegeld word in zijn huidige werk. Hij bleef daarbij alle jaren hobbymatig actief als ornitholoog. Zijn expertise ligt vooral op de gebieden van mariene/aquatische-ecologie, biodiversiteit, estuaria, natuurinrichting, volksgezondheid en communicatie. Hij was werkzaam bij Rijkswaterstaat (RIZA), voor het ontwerpen en implementeren van een monitoringsprogramma voor flora en fauna in rijkswateren. Momenteel is hij voornamelijk werkzaam op het gebied van "wetland"-ecologie, impactstudies, waterkwaliteit, estuaria en toetsing in het kader van natuurwetgeving. In 2007 is hij voor zichzelf begonnen en heeft Habitat-Advies opgericht; een bedrijf dat nu met zeven mensen projecten aanneemt. Het aansturen van complexe projecten geeft hem de meeste voldoening.