In 1990 en 1993 participeerde Rienk Geene in internationaal ornithologisch onderzoek aan wad- en watervogels, biometrie en voedselecologie. Het doel van deze onderzoeken is een bijdrage leveren aan educatie (in Afrika) en de natuurbescherming van wetlands. In 1998 initieerde en coördineerde hij zelf een dergelijke expeditie. In 1997 heeft hij een audit uitgevoerd van de CD-ROM "De Nederlandse libellen-larven" van ETI (Expert Centre for Taxonomic Identification) van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1997 leidt hij workshops over vegetatie, libellenstudie en monitoring. In 1999 t/m 2008 werkte hij aan projecten over muggenoverlast en overlastbeleving in relatie tot natuurontwikkeling. Een andere activiteit die hij heeft opgepakt (in 2001) is het verzorgen van colleges aan de Educatieve Faculteit van Amsterdam. Hier doceert hij onderwerpen zoals; evolutie, ecologie, het Nederlandse landschap en geomorfologie in relatie tot biologische diversiteit. Voor de Hogeschool Zeeland is hij extern deskundige bij afstudeersessies (sinds 2003).