Topics van persoonlijke aandacht:

 • Acquisitie
 • Educatie
 • Communicatie
 • Natuurbescherming
 • Projectleiding
 • Amfibieën
 • Benthos
 • Bemonsteringen
 • Biodiversiteit
 • Brakke ecosystemen
 • Ecologie
 • Estuaria
 • Grutto's/steltlopers
 • GPS – PDA
 • Hydrologie
 • Habitatherstel
 • Infectieziekten
 • Macro-invertebraten
 • Macrofyten
 • Malaria
 • Muggen (overlast)
 • Monitoring
 • Natuurontwikkeling
 • Ornithologie
 • Toetsing natuurwetgeving
 • Vogelvoedsel
 • Wetlands
 • WN_PDA
 • Zoogdieren