Oktober 2009

Laagwatertellingen van foeragerende steltlopers in het kader van een zandsuppletie op de Galgeplaat in de Oosterschelde in opdracht van RWS.

Maart-Augustus 2009

Onderzoek naar broedsucces en de voedselbeschikbaarheid voor weidevogels voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap.

Oktober 2008

Onderzoek naar voedselbeschikbaarheid voor weidevogels in natuurreservaten, voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap.

September 2008

Onderzoek naar het voorkomen van de Noordse Woelmuis op eilanden in het Veerse Meer.

Mei-December 2008

Onderzoek naar natuurwaarden in recent aangelegde natuurvriendelijke oevers van Waterschap Hollandse Delta en naar de potenties van de verschillende locaties voor diverse natuurdoelen.

Maart-Mei 2008

Onderzoek naar broedvogels in natuurvriendelijke oevers voor waterschap Zeeuwse Eilanden.